poniedziałek 22 Lip 2019
Drukuj

Historia

       Historia stowarzyszenia sięga roku 2001. Wtedy to z inicjatywy Pani Janiny Kanak, Pana Krzysztofa Jarosza i Pana Jarosława Jarosza założono Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne Monetki. Pomysł na założenie stowarzyszenia pojawił się w chwili decyzji, podjętej przez ówczesne władze gminy Ryn, o likwidacji Szkoły Podstawowej w Skopie. Stowarzyszenie miało na celu podejmowanie działań zapobiegających wdrożeniu tej decyzji. W razie zaistnienia takiej potrzeby, stowarzyszenie miało przejąć budynek szkoły i w ramach swojej działalności umożliwiać uczniom realizację obowiązku szkolnego w klasach 0 – 3.        W pierwszych latach swojego istnienia stowarzyszenie liczyło ponad 40 osób, głównie rodziców uczniów szkoły. Pierwsze władze stanowili: Paweł Jaszcz – prezes, Krzysztof Jarosz – wiceprezes, Beata Mikulewicz – skarbnik , Janina Kanak, Bogumiła Radecka, Małgorzata Klijer – członkowie komisji rewizyjnej. Sprzeciw i liczne protesty rodziców i członków stowarzyszenia doprowadziły do odstąpienia od decyzji likwidacji szkoły. Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne Monetki przez okres około 10 lat zajmowało się organizacją imprez okolicznościowych. 

       W 2011 roku, na skutek podjęcia, przez Radę Gminy Ryn, uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Skopie z dniem 31 sierpnia 2011 roku, podczas walnego zgromadzenia władz stowarzyszenia, w dniu 18.02.2011, zdecydowano o reaktywowaniu stowarzyszenia pod nową nazwą – Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Feniks”. 


       Na walnym zgromadzeniu wybrano także nowe władze. Prezesem stowarzyszenia został: Paweł Jaszcz, wiceprezesem: Krzysztof Jarosz, sekretarzem: Łukasz Jaszcz, skarbnikiem: Arkadiusz Klijer. W nowy skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący – Rafał Pych, członkowie: Wojciech Daszkiewicz, Anna Matyjasek. Dokonano zmian w statucie oraz przeformułowano cele i działania stowarzyszenia. 

       Celem zreaktywowanego Stowarzyszenia było przejęcie budynku po zlikwidowanej Szkole w Skopie i utworzeniu w nim placówki kulturalnej , zaspokajając tym potrzeby lokalnej społeczności .Z takim też wnioskiem w czerwcu 2011 roku , Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Burmistrz i Rady Miejskiej w Rynie. Włodarze gminy Ryn przychylnie odnieśli się do wniosku i 23 września 2011roku , przekazali budynek Stowarzyszeniu , umową użyczenia na czas nieokreślony .

Menu

Partnerzy

Licznik odwiedzin

123948
DziśDziś19
WczorajWczoraj30
W tym tygodniuW tym tygodniu19
W tym miesiącuW tym miesiącu481
Wszystkie dniWszystkie dni123948
54.162.151.77